Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Bình
Kế hoạch kiểm tra hoc kỳ 1 năm học 2016-2017
Ngày đăng: 15-07-2017

Căn cứ công văn số 1795/SGDĐT- GDTrH ngày 19 tháng 11 năm 2016 của Sở Gíao dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước về việc hướng dẫn kiểm tra học kỳ I cấp THCS, THPT và sơ kết học kì I năm học 2016-2017; Căn cứ kế hoạch nhiệm vụ năm học 2015-2016 của trường THPT Huyện Ngã Năm. Trường THPT Huyện Ngã Năm xây dựng kế hoạch kiểm tra học kỳ I và sơ kết học kỳ I năm học 2016-2017 cụ thể như sau:

KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KÌ I

NĂM HỌC: 2015-2016


 

          Căn cứ công văn số 1795/SGDĐT- GDTrH ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Sở Gíao dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước về việc hướng dẫn kiểm tra học kỳ I cấp THCS, THPT và sơ kết học kì I năm học 2015-2016;
          Căn cứ kế hoạch nhiệm vụ năm học 2015-2016 của trường THPT Chu Văn An. Trường THPT Chu Văn An xây dựng kế hoạch kiểm tra học kỳ I và sơ kết học kỳ I năm học 2015-2016 cụ thể như sau:
         
I. NỘI DUNG, HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I:
          1. Đề kiểm tra ra trong phạm vi chuẩn kiến thức, kĩ năng của Bộ GD&ĐT ban hành, giới hạn tới tuần 17 (lưu ý đề kiểm tra của tất cả các môn không ra trong phần giảm tải). Đề ra theo tinh thần đổi mới,  kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực. 
          2. Thời gian làm bài của môn Ngữ Văn và môn Toán là 90 phút/môn; các môn còn lại 45 phút/môn.
          3. Hình thức ra đề:
          - Tự luận: Ngữ văn, Toán, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh của khối 10&11.
          - Trắc nghiệm: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh khối 12.
          4. Đối với các môn GDQP, Thể dục, Tin học của các khối lớp 10, 11, 12 giáo viên giảng dạy ra đề và cho học sinh kiểm tra học kì I nhưng phải đảm bảo không cắt xén chương trình. Thời gian kiểm tra từ ngày 07/12/2015 đến ngày 12/12/2015.
         
II. PHÂN CÔNG RA ĐỀ VÀ THỜI GIAN NỘP ĐỀ:
          1. Đề kiểm tra khối 12 do Sở GD&ĐT ra đề gồm 08 môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí. Đề ra theo hình thức:
          - Tự luận: Ngữ văn, Toán, Lịch sử, Địa lý.
          - Trắc nghiệm: Vật lý (25 câu), Hóa học (30 câu), Sinh học (30 câu); riêng môn Tiếng Anh (gồm 30 câu trắc nghiệm và 04 câu tự luận).
          - Cấu trúc đề kiểm tra học kì I theo Công văn số 1775/SGDĐT-GDTrH ngày 13/11/2015 của Sở Gíao dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước về cấu trúc đề kiểm tra học kì năm 2015-2016.
          2. Đề kiểm tra khối 10, 11 do Sở GD&ĐT ra đề gồm các môn sau: Ngữ văn,  Toán, Tiếng Anh.
          - Đề ra theo hình thức tự luận và thực hiện theo Công văn số 1775/SGDĐT-GDTrH ngày 13/11/2015 của Sở Gíao dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước về cấu trúc đề kiểm tra học kì năm học 2015-2016.
          - Lưu ý: Đối với môn Tiếng Anh khối 10&11 cần chuẩn bị phương tiện nghe (Máy Cassette hoặc labtop có gắn thêm loa ngoài) phục vụ phần kiểm tra kĩ năng NGHE. Thời gian làm bài kiểm tra phần NGHE từ 5 đến 8 phút.
3. Đề kiểm tra khối 10, 11 các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, GDCD, Công nghệ giáo viên giảng dạy ra đề, hướng dẫn chấm và nộp về Hiệu trưởng chậm nhất ngày 07/12/2015.   Cấu trúc đề kiểm tra theo Công văn số 1775/SGDĐT-GDTrH ngày 13/11/2015 của Sở Gíao dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước.
 
III. THỜI GIAN KIỂM TRA HỌC KÌ I:        
Từ ngày 14 đến ngày 19 tháng 12 năm 2015.
IV. LỊCH KIỂM TRA HỌC KÌ I:
 

Ngày Sáng Thời gian
làm bài
Chiều  
Thời gian
 làm bài
 
14/12/2015 Vật lý 11 Từ 7h15 – 8h00 Vật lý 10 Từ 13h30 – 14h15
Lịch sử 11 Từ 8h30 – 9h15 Lịch sử 10 Từ 14h45 – 15h30
GDCD 11 Từ 9h45 – 10h30 GDCD 10 Từ 16h00 – 16h45
15/12/2015 Hóa học 11 Từ 7h15 – 8h00 Hóa học 10 Từ 13h30 – 14h15
Địa lý 11 Từ 8h30 – 9h15 Địa lý 10 Từ 14h45 – 15h30
Công nghệ 11 Từ 9h45 – 10h30 Công nghệ 10 Từ 16h00 – 16h45
16/12/2015 Ngữ văn 12 Từ 7h15 – 8h45 Ngữ văn 11 Từ 13h30 – 15h00
Vật lý 12 Từ 9h15 – 10h00 Tiếng Anh 11 Từ 15h30 – 16h15
17/12/2015 Tiếng Anh 12 Từ 7h15 – 8h00 Ngữ văn 10 Từ 13h30 – 15h00
Lịch sử 12 Từ 8h30 – 9h15 Tiếng Anh 10 Từ 15h30 – 16h15
GDCD 12 Từ 9h45 – 10h30  
18/12/2015 Toán 12 Từ 7h15 – 8h45 Toán 11 Từ 13h30 – 15h00
Sinh học 12 Từ 9h15 – 10h00 Sinh học 11 Từ 15h30 – 16h15
19/12/2015 Hóa học 12 Từ 7h15 – 8h00 Toán 10 Từ 13h30 – 15h00
Địa lý 12 Từ 8h30 – 9h15 Sinh học 10 Từ 15h30 – 16h15
Công nghệ 12 Từ 9h45 – 10h30  

 
(Thời gian nói trên là thời gian từ lúc tính giờ làm bài đến lúc hết giờ làm bài)
 
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Ban giám hiệu nhà trường:
- Sắp xếp học sinh trong phòng thi 24 học sinh/phòng, phòng thi cuối cùng có thể ít hơn hoặc nhiều hơn 24 học sinh/ phòng.
- Lên danh sách niên yết phòng thi xếp theo thứ tự a, b, c… của khối lớp.
- Phân công giám thị phải đảm bảo 02 giáo viên trong mỗi phòng thi.
- Đối với các môn thi theo đề chung của Sở GD&ĐT nhà trường gửi hướng dẫn chấm về cho giáo viên sau khi kết thúc môn thi.
- Đối với các môn thi theo đề chung của trường:
+ Các môn thi: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí của khối lớp 10, 11 giáo viên bộ môn giảng dạy khối lớp nào thì nộp đề và hướng dẫn chấm về Hiệu trưởng theo thời gian trên.
+ Các môn thi: Thể dục, GDQP, Tin học thì giáo viên bộ môn giảng dạy ra đề và cho học sinh kiểm tra. Sau khi kiểm tra xong giáo viên nộp lại đề, hướng dẫn chấm về Hiệu trưởng. 
2. Công tác chấm thi: Môn nào thi xong thì giáo viên nhận bài thi và chấm ngay môn đó. Việc chấm bài kiểm tra học kì phải đảm bảo nghiêm túc, khách quan, công bằng và chính xác.
3. TTCM tổ Tiếng Anh chuẩn bị đầy đủ máy Cassette để học sinh khối 10, 11 kiểm tra kĩ năng nghe.
4. Các TTCM nộp báo cáo (theo mẫu gửi sau) về T. Quang trước ngày 23/12/2015 để tổng hợp báo cáo về Sở GD&ĐT.
5. Các bộ phận liên quan thực hiện đúng thời gian theo kế hoạch.
 
VI. CÁC MỐC THỜI GIAN HOÀN THÀNH ĐIỂM SỐ & SƠ KẾT HKI:
1. GVBM hoàn thành vào điểm kiểm tra thường xuyên, định kì của học kì I trong sổ điểm điện tử trước ngày 14/12/2015.
2. GVBM hoàn thành điểm kiểm tra học kì I và điểm trung bình môn đến hết ngày 22/12/2015.
3. GVCN hoàn thành sổ gọi tên ghi điểm và xếp loại 2 mặt để xét duyệt trong ngày 23/12/2015.
4. Thời gian xét kết quả 2 mặt: 14h00 ngày 24/12/2015. GVCN nộp danh sách đề nghị khen thưởng học sinh về Hiệu trưởng.
5. Ngày 26/12/2015 sơ kết học kì I năm học 2015-2016.

Thời khóa biểu
Thi - Kiểm tra
Kỹ năng sống
Kiến thức phổ thông
Thư viện ảnh
Thống kê truy cập
  • Hôm nay: 53
  • Trong tuần: 164
  • Trong tháng: 74
  • Trong năm: 1561
  • Tất cả: 2799

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: TRƯỜNG THCS MỸ BÌNH

Địa chỉ: Ấp Mỹ Phước, Xã Mỹ Bình, Thị xã Ngã Năm, Tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: 0917439111  - Email: thcsmybinh.nn@soctrang.edu.vn